E DEFTER HİZMETLERİ

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

 

E DEFTER KULLANMANIN AVANTAJLARI

Mükelleflerin elektronik ortamda defter tutmalarının avantajları aşağıdaki maddelerle sıralanabilir:

  • İşgücü ve zaman tasarrufu,
  • Onaylama maliyetleri ve zamanında tasarruf edebilir,
  • Arşivleme harcamaları tasarrufu sağlayabilir,
  • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlayabilir,
  • Elektronik ortamda denetim imkanı sunabilir,
  • Uluslararası denetime imkan sağlayabilir,
  • Mekan bağımsız e-Defter işlemlerini yönetebilir,
  • Şirketin anlık mali durumu mizan,bilanço vb. görebilir,
  • Kredi değerlemesi sağlıklı yapılabilir,
  • Doğanın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.