E İMZA NEDİR?

E-İmza, başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle bağlantısı bulunan  kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

E İMZANIN YASAL GEÇERLİLİĞİ VAR MIDIR?

E-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E İMZAMI NERELERDE KULLANABİLİRİM?

E-İmzanızı;

  • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz;
  • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr),
  • E-İmzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…),
  • MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,
  • Banka talimatlarının gönderilmesinde,
  • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
  • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
  • Elektronik arşivin e-İmzalanmasında,
  • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,