Ankara İmza Bilişim, kurumların kendi e-imza ve mobil imza uygulamalarını geliştirebilmelerine imkan veren Yazılım Kütüphaneleri (API) sunmaktadır. Ankara İmza Bilişim ‘in sunduğu Yazılım Kütüphaneleri her ölçekte kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitlendirilmiştir. Bu kütüphaneler sayesinde çeşitli formatlarda imza oluşturabilen ve doğrulayabilen uygulamalar geliştirebilirsiniz.

E-imza Yazılım Kütüphanelerinin Bazı Özellikleri;

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun, TUBITAK tarafından TEYDEB projeleri çerçevesinde desteklenmiş ve denetlenmiş, CWA 14170/14171 ve ETSI TS 101-733/933 ve ETSI 102 standartlarına uyumlu olarak oluşturulmuştur.
 • CadES, XadES, PadES ve alt türevleri formatında elektronik imza oluşturabilir.
 • Dokümanları LTV (Long Time Validation) formatında imzalayabilir. Uzun dönem imzalama sayesinde, imzalama tarihinin üzerinden zaman geçmiş ve  imzalama yapılan sertifikanın süresi dolmuş olsa bile, ek bir bilgiye ihtiyaç duymadan, imzalı doküman doğrulanabilir.
 • Zaman damgası alıp doğrulayabilir.
 • Mobil imzalama ve doğrulama yapabilir.
 • Tüm akıllı kart ve HSM modelleri ile uyumludur.
 • Kamu uygulamalarında ihtiyaç duyulan imza formatları ile tam uyumludur.

 

E-imza Yazılım Kütüphanelerini Nerelerde Kullanabilirsiniz?

 • Kurum içerisinde e-imzalı iletişim ve onay yapısı,
 • İş akış sistemlerine ve muhasebe programlarına entegrasyon ile e-imzalı banka talimatları,
 • Kurum uygulamalarına entegrasyon ile e-imzalı İnsan Kaynakları süreçleri,
 • E-imzalı bayi iletişimi ve sipariş süreci,
 • SAP üzerinden e-imzalı SAT onayları,
 • Eğitim sektöründe mobil imza entegrasyonları,
 • E-imzalı E-Devlet entegrasyonları,
 • Toplu imzalama ihtiyaçları