ZAMAN DAMGASI

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlandığı üzere; elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıttır. Bununla birlikte Zaman damgası kullanımı zorunlu değil. Ancak GİB sistemlerinde yaşanacak sorunlar nedeniyle berat yükleme süresi içinde beratlarınızı GİB sistemine yükleyemediğiniz durumda zaman damgası kullanılması istenilmektedir.