• Kurumlar için Kart Sistemi ;

   

  • Personelde çalışmakta olduğu kuruma karşı aidiyet duygusunu arttırmak.
  • Kampüs içinde ve dışında tek bir kart kullanımı ile karışıklıkları ortadan kaldırmak
  • Bu kart yapısı ile ileride ön ödeme sistemi oluşturmak özellikle öğrenciler için
  • Yapılan indirim uygulamaları ile personelin bir kurumdan indirimli alış-veriş yapmasını sağlamak ve kendisini ayrıcalıklı hissetmesi
  • Güvenlik oluşumu sağlamak,özellikle belge yönetim sisteminde
  • Kartlı geçiş yapısının raporlanması ve bunun üzerinde istatistik oluşturulması
  • Güvenli geçiş nokları oluşturmak.Yetki tanımlaması ile.
  • Her yıl e-imza uygulmasıda tek kart yapısı ile yenilemelerin oluşturulması