E-yazışma, kamu kurum ve kuruluşlarının aralarında kurye aracılığıyla yaptıkları resmi yazışmaları, KEP altyapısını kullanarak güvenli bir şekilde elektronik ortama taşımalarını ve orada yapmalarını sağlayan bir ortak kurallar setidir. “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 2 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağı tamamlanmış bulunmaktadır. Bu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir. E-Yazışma Projesi kapsamında geliştirilen teknik çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleştirilen pilot uygulama ile test edilmiş ve e-Yazışma Paketi’nin hedeflenen amaçları karşıladığı doğrulanmıştır.